รูปภาพของAdministrator krusopon
นักศึกษา 121-203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มนครปฐม ชั้นปีที่ 1
โดย Administrator krusopon - อังคาร, 29 กรกฎาคม 2014, 09:48PM
 

นักศึกษากลุ่มนครปฐม ชั้นปีที่ 1 ที่เรียน วิชา 121-203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สิ้นสุดการสอบ 1กรกฎาคม 2557 เวลา 24.00 น.ทำข้อสอบได้แล้วครับ ปรับปรุงแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว ... นักศึกษาท่านใดเข้าระบบไม่ได้ติดต่อ ครูโสภณ ทางโทรศัพท์